Финансов лизинг

Финансовият лизинг е форма на лизинг, при която обектът остава собственост на лизингодателя само в правния смисъл. Икономически собственик на обекта е лизингополучателят – този, който ползва обекта, което означава, че той е отговорен и за поддържането и евентуално намаляване на стойността му.

Калкулатор за финансов лизинг
Видяхте ли колата? С Polisa лизинг ще може да я закупите.

Месечна сума (индикативна)

Безплатна оферта за финансов лизинг

Какво е финансов лизинг?

Финансовият лизинг е начин за финансиране на покупка, например автомобил.

Това споразумение включва споразумение между двама участници: заемодателя (страната, която авансира сумата на покупката) и кредитополучателя (страната, която заема сумата на покупката). Автомобилът става законна собственост на лизингополучателя веднага щом всички финансови задължения бъдат изпълнени.

Собственост след края на срока на лизинга?

Да. Автомобилът става законна собственост на лизингополучателя веднага щом всички финансови задължения бъдат изпълнени.

Включва ли поддръжка, ремонт и застраховка?

Не. Лизингополучателят отговаря за поддръжката/ремонта на автомобила и неговата застраховка.

Данъчни облекчения?

Да. Когато купувате служебна кола чрез финансов лизинг, можете да се възползвате от определени удръжки.

Условия за финансов лизинг

Всеки договор има права и задължения. При сключване на договор за лизинг за финансов лизинг е важно да се обърне специално внимание на условията. Това не само предвижда необходимата поддръжка и икономически риск, но и обезпечението. Подобно на ипотеката, превозното средство служи като обезпечение. Ако вече не можете да плащате месечната вноска, докато голяма част от общия дълг все още не е изплатен, лизинговата компания обикновено има право да поиска превозното средство.

Често задавани въпроси

Имате ли въпрос или искате да научите повече за услугите на Polisa Лизинг? Моля, свържете се с нас.