Застраховка злополука

Получете изчисление на премията без задължения за всичките си семейни застрахователни полици, като въведете своя пощенски код, номера на къщата и състава на семейството. Попълнете формуляра по-долу и изчислете своята премия. Имате ли въпроси? Обадете ни се на телефон 088 - 1021 544 или изпратете имейл на lease@polisa.nl